LEZEN EN SCHRIJVEN

Verhalen en gedichten van Petra Oomen

Gedichten

Gedichten dwingen je heel zorgvuldig met taal om te gaan. Steeds moet je precies het juiste woord kiezen, ervoor zorgen dat de woorden het juiste ritme hebben. Dat is het lastige en ook het uitdagende. Het is leuk om uren met een tekst van een regel of tien bezig te zijn, net zo lang tot er staat wat je wilt dat er staat. Ik gebruik verschillende vormen, zoals haiku's en sonnet. De strenge regels van die vormen dwingen je om nog intensiever met taal om te gaan. Het zogeheten vrije vers is ook niet zo gemakkelijk te maken als je zou denken: daar gelden ongeschreven regels voor, die je soms zelf moet bedenken.