LEZEN EN SCHRIJVEN

Verhalen en gedichten van Petra Oomen

Zonsondergang

In de stilte van de avond luister ik

naar het ruisen van mijn bloed

waarin de echo van je stem

nog klinkt

 

maar vager al:

meer als de schaduw van

een langzaam ondergaande zon