LEZEN EN SCHRIJVEN

Verhalen en gedichten van Petra Oomen

Nacht

Nog rust zij zwaar en loom in giftig bloed,

verzacht ze licht en kleur tot dieper blauw

bedwingt ze, zacht geaard, de gele klauw

die strotten knijpt tot ranzig rode vloed

 

in stromen zindert, graven tegemoet.

Ze sust lawaai van straat en huis, de vrouw

die duister is, maar wordt gezien als rauw

het eerste licht, in koude witte gloed,

 

de daken huizen straten flauw beschijnt.

In verten al geklingel, vaag kabaal

van doden dansend om de nieuwe dag.

 

Een brekend uur gebroken, dan verdwijnt

ze schielijk. Koele wolken zweven schraal

door ochtendlucht: verdampt haar broos gezag.