LEZEN EN SCHRIJVEN

Verhalen en gedichten van Petra Oomen

Grafveld 18A

De stoet stelt zich twee aan twee op achter de lijkwagen. Mirte loopt naar de voorkant, vouwt haar handen en buigt het hoofd iets. Dan begint ze te lopen. De auto volgt.
De voetstappen achter haar klinken zacht in het grind. De passen zijn ritmisch en bedaard. Respect voor de dood, dat hebben ze alleen bij begrafenissen.
Graf 34B4A is bijna een kilometer van de aula verwijderd. Vanochtend heeft ze er gekeken: het delven was afgerond en over het rechthoekige gat van twee meter twintig diep lagen planken. Zo hoeft de familie straks niet de diepte in te kijken.
Als ze de stoet over grafveld 18A leidt, bespaart ze een minuut of vijf. Bij de splitsing aarzelt ze terwijl ze haar pas iets vertraagt. Dan loopt ze diagonaal over 18A. Ze kijkt niet achterom. Ze weet dat de stoet haar zal volgen.